Πειραματική Σύγκριση Συστημάτων Αναγνώρισης Σύνθετων Γεγονότων

Printer-friendly versionSend by email
Qualifications Required: 
Πολύ καλή γνώση προγραμματισμού.
Qualifications Desired: 
Γνώση λογικού προγραμματισμού.

Τα συστήματα αναγνώρισης σύνθετων γεγονότων από δεδομένα έχουν μελετηθεί και αναπτυχθεί σε διάφορα ερευνητικά πεδία, όπως αυτά της Τεχνητής Νοημοσύνης, των Κατανεμημένων Συστημάτων και της Τεχνολογίας Λογισμικού. Για παράδειγμα, στο χώρο της ναυτιλίας έχουν αναπτυχθεί συστήματα που επιβλέπουν τη δραστηριότητα των πλοίων με στόχο την αναγώριση, σε πραγματικό χρόνο, ύποπτης, επικίνδυνης και παράνομης συμπεριφόράς. Ο στόχος της εργασίας είναι η εμπειρική σύγκριση μηχανών αναγνώρισης σύνθετων γεγονότων, όπως το σύστημα ESPER το οποίο προέρχεται από το χώρο των βάσεων δεδομένων και βασίζεται σε χρονικές προεκτάσεις της γλώσσας SQL, και το σύστημα RTEC το οποίο προέρχεται από το χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης και βασίζεται στο λογισμό πράξης (Event Calculus). Η σύγκριση θα πραγματοποιηθεί σε πραγματικά (non-synthetic) δεδομένα από το χώρο της ναυτιλίας.

Η εκπόνηση της εργασίας θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τη MarineTraffic (http://www.marinetraffic.com/).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Artikis A., Sergot M. and Paliouras G. An Event Calculus for Event Recognition. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE), 2015.
http://users.iit.demokritos.gr/~a.artikis/publications/artikis-TKDE14.pdf

Administration

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy