Αλληλοσυμπλήρωση Ανθρώπου - Ρομπότ

Printer-friendly versionSend by email
Qualifications Required: 
(α) Εμπειρία στον προγραμματισμό σε C/C++ ή Python (β) Εξοικοίωση με τις βασικές έννοιες της Τεχνητής Νοημοσύνης
Qualifications Desired: 
(α) Εμπειρία στον προγραμματισμό για Android (β) Εμπειρία στον προγραμματισμό για το ROS

Η αυτόνομη ή σχεδόν αυτόνομη λειτουργία ενός ρομπότ είναι συχνά προτιμότερη από τον τηλεχειρισμό, γιατί η μεγαλύτερη αυτονομία επιτρέπει σε έναν άνθρωπο να ελέγχει ταυτόχρονα πολλαπλά ρομπότ και μπορεί επίσης να παρέμβει σε περιπτώσεις κόπωσης ή λανθασμένου χειρισμού. Από την άλλη, η αυτόνομη λειτουργία ενός ρομπότ είναι εξειδικευμένη για την εκτέλεση μιας εργασίας και δεν έχει την ευελιξία προσαρμογής που έχει ο άνθρωπος σε νέα περιβάλλοντα και καθήκοντα. Αυτό δημιουργεί μία ευκαιρία αλληλοσυμπλήρωσης ανθρώπου –
ρομπότ, όπου η ανθρώπινη ευελιξία συμπληρώνεται από την ικανότητα των ρομπότ να διεκπεραιώνουν αυτόνομα εργασίες στις οποίες έχουν ήδη προσαρμοσθεί και να παρεμβαίνουν σε λανθασμένους ή επικίνδυνους
χειρισμούς.

Στόχος της διπλωματικής είναι η μελέτη ενός απλού παραδείγματος τηλεχειρισμού και αυτόματης πλοήγησης με σκοπό τη διερεύνηση του πως μπορούν δεδομένα που θα συλλεγούν από ανθρώπους κατά τον τηλεχειρισμό
της πλατφόρμας να χρησιμοποιηθουν είτε για την αυτόνομη πλοήγηση της πλατφόρμας σε διαφορετικά περιβάλλοντα (ο άνθρωπος διδάσκει τα ρομπότ) είτε τη δημιουργία ενός συστήματος όπου το ρομπότ θα επεμβαίνει επικουρικά και αυτόνομα σε κρίσιμες στιγμές του τηλεχειρισμού ενός συστήματος.

Η διπλωματική δίνει την ευκαιρία στον φοιτητή να χρησιμοποιήσει εξαιρετικά προηγμένες ρομποτικές πλατφόρμες και να πειραματιστεί με τεχνολογίες αιχμής στην ρομποτική. Επιπλέον, θα του δοθεί η ευκαιρία
να εξοικειωθεί με την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που αφορούν ανθρώπινη συμπεριφορά.

Απαιτείται καθημερινή παρουσία στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, εργάσιμες ημέρες και ώρες, τουλάχιστον κατά την διάρκεια της πειραματικής φάσης της διπλωματικής.

Administration

© 2018 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy