Επιρροή σε πολυ-σχεσιακά δίκτυα

Printer-friendly versionSend by email
Qualifications Required: 
γνώσεις προγραμματισμού σε Java, ή Python
Qualifications Desired: 
Τεχνικές μηχανικής μάθησης, ανάλυση κοινωνικών δικτύων

Η εύρεση των χρηστών με την μεγαλύτερη επιρροή σε ένα κοινωνικό δίκτυο έχει επιτευχθεί σε σημαντικό βαθμό με αλγορίθμους που εντοπίζουν τους «κεντρικότερους» χρήστες. Όμως οι σχετικοί αλγόριθμοι έχουν δοκιμαστεί κυρίως σε δίκτυα όπου υπάρχει μόνο μία σχέση μεταξύ των χρηστών, π.χ. σχέση φιλίας. Απο την άλλη μεριά, ένα δίκτυο μπορεί να περιλαμβάνει πολλές σχέσεις μεταξύ των χρηστών, π.χ. κάποιοι συνδέονται με φιλικές σχέσεις, άλλοι είναι συνεργάτες, κάποιοι φοίτησαν στο ίδιο σχολείο κτλ. Σκοπός της εργασίας είναι η εύρεση των χρηστών με τη μεγαλύτερη επιρροή σε ένα πολυ-σχεσιακό δίκτυο. Προβλέπεται ότι θα βασιστούμε σε τεχνικές επιβλεπόμενης μάθησης.

Administration

© 2018 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy