Φήμες και αξιοπιστία στα Κοινωνικά Δίκτυα

Printer-friendly versionSend by email
Qualifications Required: 
Γνώσεις προγραμματισμού σε Java ή Python
Qualifications Desired: 
Γνώσεις μηχανικής μάθησης, ανάλυση κοινωνικών δικτύων

Τα κοινωνικά δίκτυα χρησιμοποιούνται ευρύτατα στο χώρο της δημοσιογραφίας, όπου όπως είναι φυσικό υπάρχει ανάγκη διάκρισης μεταξύ των δημοσιεύσεων που είναι αξιόπιστες και αυτών που είναι απλώς φήμες.
Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αλγοριθμικά το παραπάνω πρόβλημα θα αναλύσουμε τις δημοσιεύσεις που σχετίζονται με επίκαιρα θέματα σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο όπως το twitter.
Προβλέπεται ότι θα εστιάσουμε στο κείμενο της δημοσίευσης, στο χρήστη που την παρήγαγε, στις συνδέσεις αυτού του χρήση με άλλους χρήστες, αλλά και στην δημοφιλία του θέματος της δημοσίευσης μέσα στο χρόνο. Με τη βοήθεια αλόριθμων μηχανικής μάθησης θα αναλύσουμε τις παραπάνω πληροφορίες ώστε να εκτιμήσουμε την αξιοπιστία μίας δημοσίευσης.

Administration

© 2018 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"