επεξεργασία ήχου

Ανάλυση ποιότητας αστικού ηχοτοπίου με χρήση μεθόδων ανάλυσης ήχου και αναγνώρισης προτύπων

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η μελέτη και υλοποίηση ενός συστήματος το οποίο αυτόματα απαντάει στην ερώτηση "Πόσο ποιοτικός είναι ο ήχος σε εξωτερικούς αστικούς χώρους"; Ο όρος "ποιοτικός" σχετίζεται με την υποκειμενική αίσθηση ενόχλησης ή ευχαρίστησης που δίνει ένα σύνολο ήχων σε συγκεκριμένους ανθρώπους.

Το CIL έχει ήδη συγκεντρώσει δεδομένα μέσω mobile εφαρμογών (λεπτομέρειες εδώ: http://users.iit.demokritos.gr/~tyianak/soundscape/).

Τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης προσπάθειας είναι:
1) συγκέντρωση μεγάλου όγκου δεδομένων και επισημειώσεων μέσω μιας διαδικασίας croudsourcing (η εφαρμογή ήδη υπάρχει)
2) εκπαίδευση αυτομάτων μεθόδων αναγνώρισης προτύπων για την εκτίμηση της ποιότητας του ηχοτοπίου
3) εξαγωγή αυτοματοποιημένων long-term στατιστικών, trends και παρατηρήσεων από τα συσσωρευμένα annotations και μετρήσεις. Π.χ. "το ηχοτοπίο έχει χειροτερεύσει σημαντικά στα πάρκα και παιδικές χαρές των νοτίων προαστίων το 2015 σε σχέση με το 2014"

Μία πτυχιακή εργασία μπορεί να επικεντρωθεί στα βήματα (1) και (2) ή στα βήματα (1) και (3)

Ενσωμάτωση πληροφορίας ήχου, εικόνας και κειμένου σε σύστημα συστάσεων κινηματογραφικών ταινιών

Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός συστήματος συστάσεων κινηματογραφικών ταινιών, με έμφαση στην χρήση πληροφορίας που προέρχεται από το ηχητικό περιεχόμενο και το περιεχόμενο των υποτίτλων.

Τα συστήματα συστάσεων χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια σε τομείς όπως η ψυχαγωγία, το ηλεκτρονικό εμπόριο αλλά και σε ευρείες διαδικτυακές υπηρεσίες. Σκοπός τους είναι να προτείνουν στον "πελάτη" της αντίστοιχης εφαρμογής τα προϊόντα (βιβλία, ταινίες, ηλεκτρονικές συσκευές, κα) που "ταιριάζουν" στο προφίλ του και στις προτιμήσεις του. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα συστήματα αυτά βασίζονται σε συνεργατικό φιλτράρισμα (collaborative filtering), δηλαδή προτείνουν βασισμένα σε προτιμήσεις παρόμοιων χρηστών.

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, θα επικεντρωθούμε, εκτός από την συνεργατική πληροφορία που προέρχεται από τις "συσχετίσεις" των χρηστών, και σε πληροφορία περιεχομένου. Συγκεκριμένα, θα ερευνηθούν στατιστικές συσχετίσεις στις κατανομές ηχητικών χαρακτηριστικών και κειμένου με τις προτιμήσεις των χρηστών. Έτσι, θα (α) εξάγουμε γνώση για το πώς ενδέχεται κάποιες επιλογές χρηστών για συγκεκριμένες ταινίες να σχετίζονται με χαρακτηριστικά του ήχου και των υποτίτλων των ταινιών αυτών και (β) θα χρησιμοποιήσουμε την συσχέτιση αυτή για να βελτιώσουμε την σύσταση.

Χρήσιμα links:

Syndicate content

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy