κατανεμημένες βάσεις δεδομένων

Βελτιστοποίηση ερωτημάτων σε κατανεμημένες βάσεις δεδομένων

Τα ανοικτά δεδομένα στο Linked Open Data cloud και τον Σημασιολογικό
Ιστό έχουν πλέον φτάσει τους όγκους και τους αριθμούς χρηστών
επιβάλλουν την εφαρμογή τεχνικών βελτιστοποίησης. Πως μπορούν, όμως,
να βελτιστοποιηθούν ερωτήματα στο αποκεντρωμένο περιβάλλον του Web of
Data χωρίς καμία γνώση των στατιστικών στοιχείων που απαιτούνται; Η
διπλωματική θα εξερευνήσει τρόπους να δημιουργηθούν και συντηρηθούν τα
απαραίτητα στατιστικά παρατηρώντας τις απαντήσεις του endpoint σε
προηγούμενα ερωτήματα, δίνοντας την ευκαιρία για πειραματισμό με
τεχνολογίες αιχμής στην μηχανική μάθηση και την τεχνητή νοημοσύνη και
τις εφαρμογές τους στην διαχείριση κατανεμημένων δεδομένων πολύ
μεγάλης κλίμακας.

Δεν απαιτείται καθημερινή παρουσία στο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
αλλά μόνο τακτικές συναντήσεις επίβλεψης.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

Katerina Zamani, Angelos Charalambidis, Stasinos Konstantopoulos,
Nickolas Zoulis, Efi Mavroudi,
"Workload-Aware Self-Tuning Histograms for the Semantic Web".
Trans. Large-Scale Data- and Knowledge-Centered Systems 28, Sep 2016.
[Zenodo: 159131]

Angelos Charalambidis, Antonis Troumpoukis and Stasinos
Konstantopoulos, "SemaGrow: Optimizing Federated SPARQL
queries". In Proceedings SEMANTICS 2015, Vienna,
September 2015.

Δηλωτικά προγράμματα κατανεμημένης επεξεργασίας σε υποδομές Big Data

Η διαχείριση και ανάλυση δεδομένων έχει μπει σε μία νέα φάση, όπου οι τεχνολογίες αιχμής αφορούν πολύ μεγάλους όγκους κατανεμημένων δεδομένων. Σε αντίθεση με το μέχρι πρόσφατα παγιωμένο μοντέλο της SQL, αυτό το νέο υπολογιστικό περιβάλλον παρέχει μεγάλη εκφραστικότητα για τον ορισμό τελεστών που θα εφαρμοστούν στα δεδομένα, η οποία ξεπερνά κατά πολύ την αναζήτηση και απλή συγκέντρωση στοιχείων.

Το υπολογιστικό όφελος είναι μεγάλο, καθώς οι προγραμματιστές εφαρμογών μπορούν να μεταφέρουν μεγαλύτερο μέρος του υπολογισμού στους κατανεμημένους κόμβους. Από την άλλη όμως, οι προγραμματιστές εφαρμογών αποκτούν την υποχρέωση να προγραμματίζουν σε ένα πολύ πιο χαμηλό, επίπονο, και επιρρεπές σε σφάλματα επίπεδο από αυτό της SQL. Η ανάγκη για ένα νέο μοντέλο δηλωτικής πρόσβασης σε δεδομένα είναι έντονη και άμεση.
Μία από τις σχετικές προσπάθειες βασίζεται στην μεταφορά της παλαιότερης έννοιας των tagged dataflows σε σύγχρονα υπολογιστικά περιβάλλοντα. Σκοπός της διπλωματικής είναι η ανάπτυξη βελτιστοποιήσεων και η υλοποίηση μεταφραστή για προγράμματα γραμμένα χρησιμοποιώντας tagged dataflows.

Η διπλωματική δίνει την ευκαιρία στον φοιτητή να πειραματιστεί με τεχνολογίες αιχμής στην διαχείριση και ανάλυση δεδομένων πολύ μεγάλης κλίμακας.

Δεν απαιτείται καθημερινή παρουσία στο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" αλλά μόνο
τακτικές συναντήσεις επίβλεψης.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

Angelos Charalambidis, Nikolaos Papaspyrou and Panos Rondogiannis,
"Tagged Dataflow: a Formal Model for Iterative Map-Reduce".
In Proceedings EDBT/ICDT Workshops,
Algorithms for MapReduce and Beyond, Athens, Greece, 28 March 2014.

K. Arvind and D. Culler, "The tagged token dataflow
architecture." Technical report, Laboratory for Computer Science,
MIT, Cambridge, MA, 1983.

Jack B. Dennis and David P. Misunas,
"A preliminary architecture for a basic data-flow processor".
In Proceedings of the 2nd Annual Symposium on Computer
Architecture (ISCA '75).
ACM, 1975.

Syndicate content

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy