παιγνιοθεωρία

Σχεδιασμός και Ανάλυση Στρατηγικών για Οικονομικούς Πράκτορες με Ρεαλιστικά Χαρακτηριστικά

Γενικά τα μοντέλα που συνήθως χρησιμοποιούνται στην ανάλυση των χαρακτηριστικών δημοπρασιών δεν είναι ιδιαίτερα ρεαλιστικά από την άποψη ότι δεν κοιτάζουν ταυτόχρονα μια σειρά από χαρακτηριστικά που είναι σημαντικά για τους συμμετέχοντες, όπως πχ. χρηματικοί περιορισμοί, αβεβαιότητα στην αξία που έχουν τα αγαθά που συναλλάσσονται, ή διαφορετική διάθεση για ανάληψη ρίσκου. Ο επιβλέπων έχει παρουσιάσει δουλειά η οποία διαπραγματεύεται αυτό το πρόβλημα από θεωρητική σκοπιά. Στην εργασία, τα ζητούμενα θα είναι η πειραματική ανάλυση των πιο πολύπλοκων μοντέλων.
Εναλλακτικά, ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον ζήτημα είναι η ανάλυση της συμπεριφοράς ανθρώπων που συμμετέχουν σε συναλλαγές αυτού του είδους και το αν η συμπεριφορά τους είναι λογική, το οποίο έχει άμεση σχέση με τον αν τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται είναι τα κατάλληλα. Για να γίνει η μελέτη αυτού του ζητήματος είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί μία εφαρμογή η οποία θα βοηθάει την εκτέλεση αυτών των πειραμάτων. Για παράδειγμα, θα πρέπει να είναι δυνατόν οι συμμετέχοντες να πληροφορούνται τι πρέπει να αγοράσουν μαζί με τις προτιμήσεις τους και να δηλώνουν στη συνέχεια μέσω της εφαρμογής το πόσο που προσφέρουν σε κάθε δημοπρασία.

Syndicate content

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy