ρομποτική

Αλληλοσυμπλήρωση Ανθρώπου - Ρομπότ

Η αυτόνομη ή σχεδόν αυτόνομη λειτουργία ενός ρομπότ είναι συχνά προτιμότερη από τον τηλεχειρισμό, γιατί η μεγαλύτερη αυτονομία επιτρέπει σε έναν άνθρωπο να ελέγχει ταυτόχρονα πολλαπλά ρομπότ και μπορεί επίσης να παρέμβει σε περιπτώσεις κόπωσης ή λανθασμένου χειρισμού. Από την άλλη, η αυτόνομη λειτουργία ενός ρομπότ είναι εξειδικευμένη για την εκτέλεση μιας εργασίας και δεν έχει την ευελιξία προσαρμογής που έχει ο άνθρωπος σε νέα περιβάλλοντα και καθήκοντα. Αυτό δημιουργεί μία ευκαιρία αλληλοσυμπλήρωσης ανθρώπου –
ρομπότ, όπου η ανθρώπινη ευελιξία συμπληρώνεται από την ικανότητα των ρομπότ να διεκπεραιώνουν αυτόνομα εργασίες στις οποίες έχουν ήδη προσαρμοσθεί και να παρεμβαίνουν σε λανθασμένους ή επικίνδυνους
χειρισμούς.

Στόχος της διπλωματικής είναι η μελέτη ενός απλού παραδείγματος τηλεχειρισμού και αυτόματης πλοήγησης με σκοπό τη διερεύνηση του πως μπορούν δεδομένα που θα συλλεγούν από ανθρώπους κατά τον τηλεχειρισμό
της πλατφόρμας να χρησιμοποιηθουν είτε για την αυτόνομη πλοήγηση της πλατφόρμας σε διαφορετικά περιβάλλοντα (ο άνθρωπος διδάσκει τα ρομπότ) είτε τη δημιουργία ενός συστήματος όπου το ρομπότ θα επεμβαίνει επικουρικά και αυτόνομα σε κρίσιμες στιγμές του τηλεχειρισμού ενός συστήματος.

Η διπλωματική δίνει την ευκαιρία στον φοιτητή να χρησιμοποιήσει εξαιρετικά προηγμένες ρομποτικές πλατφόρμες και να πειραματιστεί με τεχνολογίες αιχμής στην ρομποτική. Επιπλέον, θα του δοθεί η ευκαιρία
να εξοικειωθεί με την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που αφορούν ανθρώπινη συμπεριφορά.

Απαιτείται καθημερινή παρουσία στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, εργάσιμες ημέρες και ώρες, τουλάχιστον κατά την διάρκεια της πειραματικής φάσης της διπλωματικής.

Αναγνώριση μοτίβων κίνησης εμποδίων στην αυτόνομη πλοήγηση ρομποτικής πλατφόρμας

Η αποφυγή δυναμικών εμποδιών εξασφαλίζει την ακεραιότητα τόσο της
ρομποτικής πλατφόρμας όσο και των ανθρώπων και υλικού που δρουν στον
ίδιο χώρο. Σκοπός της διπλωματικής είναι η ανάπτυξη μεθόδου για
εντοπισμό κινούμενων εμποδίων με βάση τους αισθητήρες της ρομποτικής
πλατφόρμας (αποστασιόμετρα και κάμερες) και αναγνώριση μοτίβων κίνησης
του εμποδίου. Μία τέτοια μέθοδος επιτρέπει, για παράδειγμα, τον
υπολογισμό αποτελεσματικών ελιγμών αποφυγής.

Η διπλωματική μπορεί να επεκτείνει το σχετικό σύστημα που έχει
αναπτυχθεί στο εργαστήριο ή να δοκιμάσει νέα προσέγγιση στο πρόβλημα.

Η διπλωματική δίνει την ευκαιρία στον φοιτητή να χρησιμοποιήσει
εξαιρετικά προηγμένες ρομποτικές πλατφόρμες και να πειραματιστεί με
τεχνολογίες αιχμής στην ρομποτική.

Απαιτείται καθημερινή παρουσία στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, εργάσιμες ημέρες
και ώρες, τουλάχιστον κατά την διάρκεια της πειραματικής φάσης της
διπλωματικής.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

Theodoros Varvadoukas, Ioannis Giotis, Stasinos Konstantopoulos,
Detecting Human Patterns in Laser Range Data. In: Proceedings of the
20th European Conference on AI (ECAI 2012)
. Montpellier, France, 27-31
August 2012.

Ενσώματη Τεχνητή Νοημοσύνη

Αν και ολοένα πιο χρήσιμη και ορατή στην καθημερινή μας ζωή, η “τεχνητή νοημοσύνη” έχει σε μεγάλο βαθμό εγκαταλείψει την αρχική υπόσχεση της έξυπνης μηχανής που μπορεί αυτόνομα να αντιμετωπίσει προβλήματα και έχει αναχθεί σε μία μηχανή που αναζητά την βέλτιστη λύση σε ένα προδιαγεγραμμένο χώρο λύσεων. Αυτό, φυσικά, προκύπτει από την ανάγκη να υπάρξει μία αναπαράσταση τόσο του προβλήματος όσο και του τι συνιστά “καλή λύση” μέσα στην μηχανή. Η σύζευξη της τεχνητής νοημοσύνης με την ρομποτική μας επιτρέπει να ορίσουμε πειράματα όπου ο ίδιος ο φυσικός κόσμος είναι ο χώρος της αναζήτησης και τα ίδια τα αποτελέσματα των πράξεων της μηχανής είναι η αξιολόγηση της κάθε λύσης.

Η διπλωματική δίνει την ευκαιρία στον φοιτητή να πειραματιστεί με την ανάπτυξη αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης που θα οδηγούν μία ρομποτική πλατφόρμα εξωτερικού χώρου να ανακαλύψει μόνη της πως πρέπει να προσεγγίσει ένα δύσκολο πρόβλημα πλοήγησης, όπως για παράδειγμα να υπερπηδήσει ένα σκαλοπάτι και να ανέβει μία απότομη ανηφόρα.

Syndicate content

© 2018 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy