• 1 Δεκεμβρίου, 2014
  • 30 Ιουνίου, 2015
  • National Technical University of Athens
  • Κουκουβίνος Ευστάθιος
  • Ioannis Korovesis
  • Integrated Systems Laboratory

Abstract:

The student project is about reviewing the field of honeypot techniques and technologies, dentify notable cases and current trends and apply the findings to an experimental setup in collaboration with Internet Systematics Laboratory of NCSR Demokritos, which hosts a deployed honeynet infrastructure

Μετάβαση στο περιεχόμενο