18 Ιουλίου, 2016
Μαϊστρου Μαρία

Συμμετοχή στις εργασίες για το έργο iGuide. Παραγωγή τρισδιάστατων μοντέλων, χαρακτήρων & αντικειμένων, παραγωγή &...

Μετάβαση στο περιεχόμενο