15 Νοεμβρίου, 2019

Βαθιά μάθηση για επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων

Φελέκης Γιώργος
  • 15 Μαΐου, 2019
  • 15 Νοεμβρίου, 2019
  • Internship
  • National and Kapodistrian University of Athens
  • Φελέκης Γιώργος
  • Eleni Charou
  • Computational Intelligence Laboratory
Μετάβαση στο περιεχόμενο