31 Μαΐου, 2018

Υλοποίηση υβριδικού συστήματος επικοινωνιών διαχειριζόμενο από τεχνολογία SDN με χρήση τηλεπικοινωνιών ορατού φάσματος και WiFi.

Βάρσου Παναγιώτα
  • 1 Μαρτίου, 2018
  • 31 Μαΐου, 2018
  • Internship
  • National and Kapodistrian University of Athens
  • Βάρσου Παναγιώτα
  • Anastasios Kourtis
  • Media Networks Laboratory
Μετάβαση στο περιεχόμενο