20 Φεβρουαρίου, 2015

Ευθυγράμμιση προτάσεων φυσικής γλώσσας με εξαγωγή ομοιότητας λέξεων από γράφο συνωνύμων

  • 7 Δεκεμβρίου, 2021 till 7 Δεκεμβρίου, 2021
  • ΙΠΤ, Αίθουσα διαλέξεων

Η ευθυγράμμιση προτάσεων φυσικής γλώσσας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για να μπορέσει κανείς να συνεχίσει στην εύρεση συνεπαγωγών και αντιθέσεων σε κείμενο. Στόχος της είναι, σε δύο κείμενα τα οποία βρίσκονται στην ίδια γλώσσα, να βρεθούν τα υποσύνολα των λέξεων που ταιριάζουν νοηματικά με απώτερο σκοπό να συμπεράνει κανείς αν δύο κείμενα πραγματεύονται το ίδιο θέμα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο