• 2 Δεκεμβρίου, 2021 till 2 Δεκεμβρίου, 2021
  • Vienna, Austria

Dr Vangelis Karkaletsis and Dr Stasinos Konstantopoulos participated in the European Big Data Value Forum 2018, which took place in Vienna during 12-14 November 2018.

EBDVF2018 https://www.european-big-data-value-forum.eu/

Μετάβαση στο περιεχόμενο