• 20 Μαΐου, 2022 till 20 Μαΐου, 2022
  • Vienna, Austria

Dr Iraklis Klampanos participated in the International Conference for Research Infrastructures (ICRI) 2018, which took place in Vienna, Austria from 12 to 14 of September 2018.

ICRI 2018https://www.icri2018.at/

Μετάβαση στο περιεχόμενο