• 24 Ιανουαρίου, 2022 till 24 Ιανουαρίου, 2022
  • Vienna, Austria

Dr Klampanos Iraklis partcipated in the ”EGU General Assembly 2017”, which took place in Vienna the period 23-28 of April 2017.

EGU 2017 websitehttp://www.egu2017.eu/

Μετάβαση στο περιεχόμενο