Κρεμυζάς Άγγελος

Ο Άγγελος Κρεμυζάς είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (NTUA) και διαθέτει τον τίτλο Master of Science σε Game & Media Technology από το Πανεπιστήμιο Ουτρέχτης. Η διπλωματική του εστίαζε στην ανάπτυξη ενός βοηθητικού εργαλείου λήψης αποφάσεων για την αξιολόγηση κινδύνου κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την προμήθεια ενέργειας. Για την υλοποίηση του εργαλείου χρησιμοποιήθηκαν οι γλώσσες Java, JavaScript και η τεχνολογία JavaServer Pages. Στη διπλωματική του ως μεταπτυχιακός εισήγαγε την μέθοδο Social Groups and Navigation (SGN), μία ιεραρχική agent-based μέθοδο προσομοίωσης κοινωνικών ομάδων που πλοηγούνται σε εικονικά τρισδιάστατα περιβάλλοντα με βελτιώσεις στην αποφυγή συγκρούσεων σε σχέση με το state-of-the-art. Για την υλοποίηση και δημοσίευση της μεθόδου χρησιμοποιήθηκαν οι γλώσσες C++ και C#. Στα ερευνητικά και αναπτυξιακά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η αυτοματοποίηση στον σχεδιασμό μονοπατιών (path planning), η προσομοίωση πλήθους (crowd simulation) και οι τεχνολογίες παιγνίων (game technology). Έχει εργαστεί ως επιστημονικός προγραμματιστής στο Virtual Worlds division του τμήματος Information and Computing Sciences του Πανεπιστημίου Ουτρέχτης. Εργάζεται ως ερευνητικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Ολοκληρωμένων Συστημάτων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος”.

Μετάβαση στο περιεχόμενο