Μπόθος Ιωάννης

Οικονομολόγος210 650 3210

Ο Ιωάννης Μπόθος είναι οικονομολόγος, ειδικευμένος στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Κοινωνική Ανάλυση, με χρήση μαθηματικών οικονομετρικών μεθόδων και κατασκευή σχετικών οικονομετρικών υποδειγμάτων έρευνας. Έχει δεκαετή επαγγελματική εμπειρία τόσο στη σύνταξη σχετικών μελετών όσο και στον σχεδιασμό, προγραμματισμό και διαχείριση έργων οικονομικής ανάπτυξης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο