Δημητρός Κωνσταντίνος

210 650 3128

Ο Κωνσταντίνος Ι. Δημητρός γεννήθηκε στην Αθήνα, Ελλάδα, το 1984. Απόκτησε το δίπλωμα του Μηχανικού Η/Υ και Πληροφόρικής από την ομόνυμη Πολυτεχνική σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών (2008). Η διπλωματική του εργασία είχε ως θέμα την ανάπτυξη περιβάλλοντος για τον έλεγχο και την παρακολούθηση συστήματος πολλαπλών δικτύων ασυρμάτων αισθητήρων (WebDust 2) στο Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.Ι.Τ.Υ). Εργάσθηκε στη συνέχεια στην Accenture SA σε προγράματα Πιστοληπτικών Διαδικασιών και Πιστωτικού Κινδύνου για την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος (2009-2010). Σήμερα, εργάζεται σαν Συνεργάτης Ερευνητής στο Εργαστήριο Ολοκληρωμένων Συστημάτων του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτου. Συμμετέχει στο Ε.Ε. OptiTrans, στο οποίο είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη των client εφαρμογών του Προγραμματιστή Διαδρομών OptiTrans σε IOS.

Μετάβαση στο περιεχόμενο