Χάλαρης Σταύρος

Front-end Developer210 650 3177

O Σταύρος Χάλαρης είναι κάτοχος πτυχίου Computing and Mathematics από το University του Portsmouth. Η εργασιακή του εμπειρία ξεκινάει από το 2002 και έχει εργαστεί ως front end developer σε εταιρείες (δημοσίου και ιδιωτικού τομέα) ως μισθωτός αλλά και ως free lancer. Επιδιώκει να παρακολουθεί τις τελευταίες τάσεις, μεθοδολογίες και τεχνικές. Η ανταλλαγή γνώσεων είναι ένα από τα κορυφαία χαρακτηριστικά του.

Μετάβαση στο περιεχόμενο