Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πολιτισμική Ώσμωση-Μυθολογία & Τέχνη-COSMOS» (Ε-12240) με κωδικό (Τ1ΕΔΚ-04283) ΟΠΣ 5030742 στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Θέση 1: Ερευνητής με ειδικότητα Νομικών Επιστημών (ΑΕΙ) και μεταπτυχιακό και  διδακτορικό τίτλο σπουδών, με ειδίκευση στην Πνευματική Ιδιοκτησία