Το   Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «Experimentation and Validation Openness for Long-term evolution of VErtical inDustries in 5G era and beyond – EVOLVED 5G» – Grant Agreement No 1010166080 (Ε-12453), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, για δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης ως τη λήξη του έργου.

Θέση 1 : Μία (1) θέση Πτυχιούχου Φυσικού με μεταπτυχιακό τίτλο σε Αυτοματισμό/Αυτόματο Έλεγχο ή Επιστήμη Υπολογιστών.

Θέση 2 : Μία (1) θέση Πτυχιούχου ΜΜΕ με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.