Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «TMI_BUILDER: ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ» (Ε-12241) με κωδικό T1ΕΔΚ-03580 (MIS 5030870) στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Θέση 1: Πτυχιούχος τμήματος Μαθηματικών με μεταπτυχιακό στην Πληροφορική