string(10) "newsevents"
February 18, 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: “Big Data Europe”: τεχνολογίες διαχείρισης δεδομένων για την κοινωνία και την ανάπτυξη

Νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα αναπτύσσει πλατφόρμα λογισμικού για να εξυπηρετήσει τη χρήση δεδομένων μεγάλης κλίμακας (Big Data).
Η αυξανόμενη ψηφιοποίηση και δικτύωση μέσα στην κοινωνία μας επιδρά σε όλες τις πτυχές της καθημερινής ζωής. Μεγάλες ποσότητες δεδομένων δημιουργούνται και αποθηκεύονται, οι οποίες όταν αναλυθούν και συνδυαστούν έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν νέα γνώση και ευφυείς λύσεις τόσο για την οικονομία όσο και για την κοινωνία στο σύνολό της. Για να προωθήσει τη χρήση των τεχνολογιών Big Data, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί το BigDataEurope, ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας το οποίο εκτελείται από μια ευρωπαϊκή κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Και Εξοικονόμησης Ενέργειας και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού αναπτύσσεται μια πλατφόρμα λογισμικού που θα απλοποιήσει τη δημιουργία και την πρόσβαση σε εφαρμογές Big Data καθώς και την ενσωμάτωσή τους σε υπάρχουσες διαδικασίες.
H Υγεία, τα Τρόφιμα, η Ενέργεια, οι Μεταφορές, το Περιβάλλον, οι Κοινωνικές Επιστήμες και η Ασφάλεια είναι οι πιο σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο νέο πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας «Ορίζοντας 2020». Σε κάθε ένα από αυτούς τους τομείς, η επεξεργασία δεδομένων μεγάλης κλίμακας διαδραματίζει ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο – παράδειγμα αποτελούν: η ανάλυση ιατρικών δεδομένων, η αποκεντρωμένη παροχή ενέργειας με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η βελτιστοποίηση της ροής της κυκλοφορίας στις μεγάλες πόλεις.
Οι τεχνολογίες Big Data συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.
Παρά το γεγονός ότι πολλές σημαντικές τεχνολογίες Big Data είναι ελεύθερα διαθέσιμες ως λογισμικό ανοικτού κώδικα, συχνά είναι δύσκολο να αξιοποιηθούν, από τους εμπλεκόμενους φορείς στους τομείς που αναφέρθηκαν. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτό έχει πρακτικά αίτια: τα διαθέσιμα εργαλεία δεν μπορούν πάντα να προσαρμόζονται εύκολα σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ή η ενσωμάτωσή τους σε καθημερινές εργασίες είναι εξαιρετικά περίπλοκη και δαπανηρή. Για να ενημερώσουν για τη σημασία και να προωθήσουν τη χρήση των τεχνολογιών Big data, δώδεκα Ευρωπαίοι εταίροι, υπό την ηγεσία του Fraunhofer IAIS της Γερμανίας, δημιουργούν μια πλατφόρμα λογισμικού η οποία ενσωματώνει σημαντικές τεχνολογίες Big Data προσαρμοσμένες στις ανάγκες των εμπλεκόμενων φορέων στον τομέα της Υγείας, Διατροφής, Ενέργειας, Μεταφορών, Περιβάλλοντος, Κοινωνικών Επιστημών και Ασφάλειας.
«Με αυτή την πλατφόρμα, θα παρέχουμε στις επιχειρήσεις και τα ιδρύματα μια ολοκληρωμένη και εύχρηστη εργαλειοθήκη Big Data που θα είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες τους», εξηγεί ο καθηγητής Δρ Sören Auer, συντονιστής του προγράμματος στο Fraunhofer IAIS. «Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις – οι οποίες συχνά δεν έχουν τους πόρους για την υλοποίηση μεγάλων έργων ή για την πρόσληψη μιας ομάδας εξειδικευμένων ερευνητών – θα ωφεληθούν ιδιαίτερα από αυτή την προσιτή πλατφόρμα, η οποία θα προσφέρει εύκολη πρόσβαση στον κόσμο των Big Data και στην κατανόηση των εξειδικευμένων τεχνολογιών αιχμής και οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ανάπτυξή τους».
Το πρόγραμμα BigDataEurope θα ηγηθεί της ανάπτυξης και της υλοποίησης μιας πλατφόρμας λογισμικού για Big Data.
Το έργο κινείται σε δύο βασικούς άξονες. Πρώτον, το BigDataEurope θα δημιουργήσει ένα δίκτυο στο οποίο θα συμμετέχουν βασικοί αντιπρόσωποι των ευρωπαϊκών κοινωνικών τομέων στα πρότυπα των ομάδων εργασίας της W3C. Στη συνέχεια, οι αντιπρόσωποι θα κληθούν να συζητήσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε τομέα σε μια σειρά σεμιναρίων που θα καλύπτει το σύνολο της διαδικασίας χρήσης δεδομένων: από τη συλλογή δεδομένων, την επεξεργασία, την αποθήκευση και την οπτικοποίηση μέχρι την ανάπτυξη των υπηρεσιών δεδομένων. Ο δεύτερος άξονας του έργου, θα επεξεργαστεί το πως οι απαιτήσεις που συγκεντρώθηκαν στα σεμινάρια μπορούν να χρησιμοποιηθουν για την τεχνική ανάπτυξη και την υλοποίηση της ανοικτής πλατφόρμας BigDataEurope.
Το BigDataEurope ξεκινά στις 27 Φεβρουαρίου 2015, στις Βρυξέλλες
Για να σηματοδοτήσουν την έναρξη του έργου, οι συνεργάτες του BigDataEurope καλούν τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και δημοσιογράφους να συμμετάσχουν στη δημόσια εναρκτήρια εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2015, στις Βρυξέλλες, Βέλγιο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση και την εγγραφή είναιδιαθέσιμες στη σελίδα www.big-data-europe.eu/events
Σχετικά με το Big Data Europe
Το BigDataEurope είναι ένα έργο στα πλαίσια του προγράμματος “Horizon 2020” της ΕΕ, το οποία στοχεύει στην ανάπτυξη μιας κοινωνίας που στηρίζεται στη γνώση και την καινοτομία, με απώτερο στόχο την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητς της ευρωπαϊκής οικονομίας. Μαζί με το Fraunhofer IAIS (DE) που ηγείται της κοινοπραξίας, τα ακόλουθα ιδρύματα και εταιρείες συμμετέχουν επίσης στο έργο: CESSDA (ΝΟ), ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (GR), ERCIM (FR), Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ES), Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) (IT), Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης πληροφορικής (InfAI) του Πανεπιστημίου της Λειψίας (DE), Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Και Εξοικονόμησης Ενέργειας (GR), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (GR), The OpenPHACTS Foundation (GB), Tenforce (BE), Semantic Web Company (ΑΤ) και W3C (FR).
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.big-data-europe.eu
Press contacts:
κα. Χ. Αρμενιάκου
0030 2106503204
carmeniakou@iit.demokritos.gr

BigDataEurope Websitehttp://www.big-data-europe.eu/

Skip to content