string(10) "newsevents"

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Έργο υποστήριξης διεθνών συνεργασιών ΙΠ&Τ με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα» (Ε-1660), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για τη χορήγηση υποτροφίας με στόχο την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, στο πλαίσιο του προγράμματος εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας του ΙΠ&Τ του ΕΚΕΦΕ ‘Δ’ με τα ακόλουθα Πανεπιστήμια::

Department of Computer Science and Engineering at the University of Texas at Arlington (UTA), ΗΠΑ (http://cse.uta.edu/)
Brief introduction to CSE UTA by Prof. Fillia Makedon
The University of Texas at Arlington has a very strong Computer Science and Engineering Department (CSE) (cse.uta.edu) which includes 27 tenure track faculty, 12 lecturers, 100 Ph.D. Students and a total of over 950 Graduate and Undergraduate students. The CSE department is one of 7 in the College of Engineering. Its faculty are very active in research and there are over 15 laboratories. It is housed in a new building and has many interdisciplinary projects. New efforts are in applications dealing with healthcare, energy, security and manufacturing. The CSE faculty are very interested in recruiting high quality students that represent different parts of the world, including Europe. Admitted students receive high stipend support and have their tuition covered. They are expected to be aggressive in research that is both deep theoretically and also has compelling application in solving real world problems. The department is actively recruiting in students with computer vision, embedded systems, graphics, signal processing and assistive technologies interests.
The department has had the oldest and very successful joint Ph.D. with NCSR-Demokritos. Three of the students will be graduating soon. This program has offered the Demokritos Fellows dual advising and double the opportunity to publish. It has benefited both the UTA and the NCSR supervisors. Jointly with NCSR, UTA sponsors the annual Petra conference (www.petrae.org), as well as an exciting study abroad program on the island of Samos where the students apply computer technologies to solve environmental problems.
Department of Computer Science at the University of Houston (UH), ΗΠΑ (http://www.cs.uh.edu/)
Brief introduction to UH by Prof. Ioannis Kakadiaris
The University of Houston Department of Computer Science has 24 Faculty members. Selected members of the faculty have received the NSF Career award, served as president of the IEEE Computer Society, or served on the Board of the Computer Research Association. The department is committed to offering a stimulating program with strong emphasis on high quality, state of the art education and research in the highly diverse and cosmopolitan environment that the University of Houston and the city of Houston provide. Research in the Computational Biomedicine Laboratory is motivated by fundamental open problems in image analysis, machine learning, computer vision, pattern recognition and data mining with an emphasis on applications that address some of society’s greatest challenges. The lab fosters innovative collaborations with other institutions, creates transferable technology, and disseminates results to scientific and medical communities and the general public.
The ideal candidate should be able to demonstrate leadership abilities and at the same time work effectively as part of a larger team. In addition, the student is expected to take initiatives on a daily basis and to conduct research independently. The graduation standards are high, so each student is expected to be hardworking, well organized, passionate, responsible, honest, enthusiastic and ambitious. Even though the performance of each student is evaluated by the work produced and not by the number of hours spent, the students are expected to be highly committed to their research and studies.
Department of Computer Science and Engineering at the University of North Texas (UNT), ΗΠΑ (http://www.cse.unt.edu)
Brief introduction to UNT by Prof. Bill Buckles
The University of North Texas is located in the Dallas/Fort Worth metroplex and has approximately 36,000 students. The university supports nearly 80 Ph.D. programs. The Department resides in a spacious research park approximately five km from the main campus and sponsors more than 80 actively-engaged Ph.D. students. Coming from around the world, Ph.D. students must meet UNT’s strict standards for admission, complete a rigorous curriculum, pass a qualifying exam, complete a dissertation, and publish in competitive conferences and journals. Their choices of research areas include natural language processing, computer security, video analytics, bio-informatics, low-power VLSI, robotics, network/wireless systems, computer language semantics, game development, computer-assisted instruction (dialogue systems), theory of computation, and several others. The Department is home to an NSF-supported Industry/University Cooperative Research Center which combines networks, security, and software systems within the context of joint industry-government research.
Upon graduation, many Ph.D. recipients return to their country of origin to assume or resume academic positions. Others acquire faculty positions in the U.S. In recent years, graduates have sought and found positions at highly visible corporations such as Google and Microsoft.
Faculty of Computer Science at the Dalhousie University (DAL), Καναδάς (http://www.cs.dal.ca/)
Brief introduction to The Faculty of Computer Science at DAL by Prof. Evangelos Milios
The Faculty of Computer Science at Dalhousie University is in Halifax, Nova Scotia, Canada, a city with a long maritime tradition, and the regional economic, cultural and research hub of Atlantic Canada. Dalhousie University has world-class oceanography, biology, medicine and science research, and is a member of the U15 (the 15 leading research intensive universities in Canada).
The Faculty was established in 1997, and has developed research strengths in text mining, knowledge management, human-computer interaction, visualization and graphics, computer networks, network management and security, and algorithms. The Faculty has a collaborative culture internally and an interdisciplinary outlook.Admission to the PhD program requires a strong academic and research record, and aptitude for research. The PhD degree has light course requirements (two graduate courses in the intended area of research), and focuses early on in publishable research.
Building on a critical mass of faculty and funded research, the Faculty is in the process of establishing a research institute in Big Data Analytics, which will serve as the focal point for research and industrial collaboration. The Faculty is actively collaborating with other universities in Canada in the context of federally-funded Networks of Centres of Excellence and Strategic Networks. This gives PhD students the opportunity to interact with top research faculty in Canada, develop their personal networks and enrich their PhD studies experience.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ικανοποιούν τόσο τα κριτήρια υποψήφιου διδάκτορα του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, όσο και τα αντίστοιχα κριτήρια των ξένων Πανεπιστημίων. Πληροφορίες για τα κριτήρια των ξένων Πανεπιστημίων
Διευκρινίζεται ότι οι εξετάσεις για την Αγγλική γλώσσα μπορούν να δοθούν και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης.
UTA
http://cse.uta.edu/graduate/guides/phd/?page=3#mrk2
UH
http://www.cs.uh.edu/graduate/admissions/index.php
UNT
http://www.cse.unt.edu/site/node/80
DAL
https://www.cs.dal.ca/graduate/admissions
The minimum English proficiency requirement is: IELTS/TOEFL cutoffs are 7/92 respectively.
Η διδακτορική έρευνα θα εκπονείται σύμφωνα με προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα σε κάθε ένα από τα Ιδρύματα. Το πρόγραμμα προβλέπει παραμονή τουλάχιστον 18 μηνών στο ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος αφορά την κάλυψη πέντε (5) θέσεων (1 στο UTA, 1 στο UH, 2 στο UNT, 1 στο DAL) στις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές. Για κάθε θέση δίνονται τα Πανεπιστήμια που ενδιαφέρονται για τη θέση αυτή, ο υπεύθυνος Ερευνητής του ΙΠ&Τ για επιπλέον πληροφορίες για το αντικείμενο της θέσης. Επίσης δίνονται τα στοιχεία επικοινωνίας για τους υπεύθυνους Καθηγητές για κάθε Πανεπιστήμιο.

Θέση
UTA
UH
UNT
DAL

Ανάλυση μέσω οπτικοποίησης κειμενικών δεδομένων (visual text analytics)
Β. Καρκαλέτσης (vangelis@iit.demokritos.gr)

X

X

Ανάλυση συναισθήματος και υποκειμενικότητας από κειμενικά δεδομένα (sentiment and subjectivity analysis from textual data)
Β. Καρκαλέτσης (vangelis@iit.demokritos.gr)

X

Ανάλυση κοινωνικών δικτύων (social networks analysis)
Γ. Παλιούρας (paliourg@iit.demokritos.gr)

X

Σύντηξη πληροφορίας και αναγνώριση γεγονότων (data fusion and event recognition)
Γ. Παλιούρας (paliourg@iit.demokritos.gr)

X
X
X

Ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας (Big data analytics)
Β. Καρκαλέτσης (vangelis@iit.demokritos.gr)

X
X

Εξόρυξη γνώσης από δεδομένα εικόνας, video
Σ. Περαντώνης (sper@iit.demokritos.gr)

X
X
X

Βιο-πληροφορική και ιατρική πληροφορική (Bio-informatics and medical informatics)
Γ. Παλιούρας (paliourg@iit.demokritos.gr)

X

UTA
Prof. Fillia Makedon (http://www.cse.uta.edu/makedon/, http://heracleia.uta.edu/)

UH
Prof. Ioannis Kakadiaris (http://cbl.uh.edu/)

UNT
Prof. Barrett Bryant (http://www.cse.unt.edu/~bryant/)

DAL
Prof. Evangelos Milios (http://web.cs.dal.ca/~eem/)

Στο διαγωνισμό δύνανται να συμμετάσχουν :
α) πτυχιούχοι ΑΕΙ Πληροφορικής ή Διπλωματούχοι Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, του εσωτερικού ή ισοτίμων του εξωτερικού, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ,
β) φοιτητές τμημάτων ΑΕΙ Πληροφορικής ή Πολυτεχνικών τμημάτων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, που πρόκειται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως τον Ιούλιο 2014,
γ) μεταπτυχιακοί φοιτητές Πληροφορικής ή Μηχανικοί Η/Υ και Πληροφορικής, που πρόκειται να ολοκληρώσουν το μεταπτυχιακό τους έως τον Ιούλιο 2014.
Η υποτροφία είναι για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα τρία έτη.
Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων μαζί με μια φωτογραφία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται έως και τις 21/03/2014 με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Στο Τμήμα Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:30-15:00)
Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραφείο Εκπαίδευσης
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ και Νεαπόλεως,
Τ.Θ. 60228, 15310 Αγία Παρασκευή Αττικής

(Επιστολές οι οποίες φέρουν σφραγίδα ταχυδρομείου μετά την 21/03/2014 δεν θα γίνουν δεκτές)
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή καλούνται να υποβάλουν μέχρι τις 21/03/2014 τα εξής:
– Αντίγραφο πτυχίου (και τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου) ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών.
– Αναλυτική βαθμολογία.
– Εκτεταμένη περίληψη (περίπου 5 σελίδες) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά της πτυχιακής ή διπλωματικής τους εργασίας (προπτυχιακού επιπέδου ή σε επίπεδο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης). Η περίληψη πρέπει να περιλαμβάνει τους στόχους και το αντικείμενο της εργασίας, τα αποτελέσματά της και τις προοπτικές της.
– Έκθεση σκοπιμότητας μιας έως δύο σελίδων, στα Αγγλικά, όπου θα αναφέρονται τα επιστημονικά-ερευνητικά ενδιαφέροντα των υποψηφίων και οι λόγοι για τους οποίους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στο συγκεκριμένο διδακτορικό πρόγραμμα και στη συγκεκριμένη θεματική κατεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.
– Βιογραφικό σημείωμα στα Αγγλικά συνοδευόμενο από δύο συστατικές επιστολές ή δύο ονόματα για επικοινωνία.
Όσον αφορά τα κριτήρια των Πανεπιστημίων (βλ. σχετικές πληροφορίες στη σχετική ανακοίνωση στη σελίδα του ΙΠ&Τ http://www.iit.demokritos.gr/), οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν συμπληρωματικό σημείωμα με τις ενέργειες που έχουν κάνει για να ικανοποιήσουν τα κριτήρια αυτά, ιδιαίτερα όσον αφορά τις εξετάσεις για την Αγγλική γλώσσα.
Διαδικασία Επιλογής:
Οι υποψηφιότητες που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από επιτροπή του Ινστιτούτου σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση θα αξιολογηθούν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων. Τα ονόματα των υποψηφίων που θα προκριθούν με βάση αυτή την αξιολόγηση θα ανακοινωθούν στις 28/3/2014. Μεταξύ αυτών των υποψηφίων θα γίνει και η τελική επιλογή για τη χορήγηση των υποτροφιών. Όσοι προκριθούν για τη δεύτερη φάση της αξιολόγησης, θα κληθούν να παρουσιάσουν προφορικά τις διπλωματικές/πτυχιακές τους εργασίες στο Ινστιτούτο στις 31/3/2014-4/4/2014. Μετά από την κάθε παρουσίαση θα ακολουθεί προφορική συνέντευξη.
Η εξεταστική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, το περιεχόμενο και την παρουσίαση της διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας, καθώς και την παρουσία τους στην συνέντευξη θα καταρτίσει πίνακα βαθμολογίας των υποψηφίων. Θα επιλεγούν οι πρώτοι ανά κατεύθυνση, εφόσον συγκεντρώνουν βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση με 7/10.
Περιγραφή της θεματικής περιοχής στην οποία θα εκπονηθεί η διδακτορική διατριβή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου (ενότητα «θέσεις εργασίας»): http://www.iit.demokritos.gr.
Πληροφορίες:
– Υπεύθυνος Εκπαίδευσης του Ινστ. Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Δρ Β. Καρκαλέτσης, τηλ: 210 650 3197, e-mail: vangelis@iit.demokritos.gr).
Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση www.demokritos.gr.
Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός του έργου (E-1660), ο αρμόδιος για πληροφορίες (Β. Καρκαλέτσης) και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Deadline to apply / register: 21/03/2014

Skip to content