• Simos Kazantzidis and Anastasia Krithara and George Paliouras