31 Δεκεμβρίου, 2001
Αμπαζής Νικόλαος

Δυναμική ανάλυση και βελτιστοποίηση εκπαίδευσης νευρωνικών δικτύων επιβλεπόμενης μάθησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο