• 1 Οκτωβρίου, 2013
  • 31 Ιουλίου, 2014
  • National Technical University of Athens
  • Rossidis Charis
  • Stasinos Konstantopoulos
  • The AI Lab
Μετάβαση στο περιεχόμενο