• 22 Ιανουαρίου, 2022 till 22 Ιανουαρίου, 2022
  • Vienna, Austria

Dr Georgios Petasis participated in ICT 2018 “Imagine Digital – Connect Europe”, which took place in Vienna from 4 to 6 of December 2018.

ICT 2018https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/ict-2018-imagine-digital-co…

Μετάβαση στο περιεχόμενο