Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΕΣΤΙΑ: ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» (Ε-12258) με κωδικό T1ΕΔΚ-03582 (MIS 5031814) στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Θέση 1 & 2: Διπλωματούχοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον υπολογιστικό σχεδιασμό