30 Νοεμβρίου, 2015
Διακίδης Γιώργος

Χρήση Πιθανοτικής Λογικής για Πρόβλεψη Εξέλιξης Κοινοτήτων σε Κοινωνικά Δίκτυα

Μετάβαση στο περιεχόμενο