30 Ιουνίου, 2019
Κουτσούκου Μαρία

Eπεξεργασία δορυφορικής εικόνας με μεθόδους μηχανικής μάθησης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο